Polyester Hakkında Her Şey

Bir süredir online alışveriş yaparken markaların geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış sürdürülebilir kıyafet koleksiyonları dikkatimi çekiyor. Pek çok marka geri dönüştürülmüş polyester giysi koleksiyonları çıkarıyor, bunları pazarlama stratejilerine dahil ediyor.

Gerçek şu ki, geri dönüştürülmüş polyester, polyester kumaştan yapılmamıştır. Bunun yerine, çoğu geri dönüştürülmüş polyester aslında tek kullanımlık plastik şişelerden yapılır…

Yaşam Döngüsü ile Düşünme rehberinin ilk yazısında üretilen her şeyin bir dizi yaşam döngüsü aşamasından geçtiğini, Yaşam Döngüsü Analizinin bir ürünün, sistemin veya hizmetin çevresel etkilerini değerlendiren bilimsel bir süreç olduğunu detaylıca anlatmıştım. Eğer ilk yazımı okumadıysanız öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim:)

Herhangi bir sürdürülebilirlik veya döngüsel ekonomiyi benimseme sürecini…

Bitki bazlı deri alternatiflerinin yükselişi durdurulamaz görünüyor. Özellikle veganlık ve iklim bilincine sahip satın alma en önemli öncelikler haline geldiğinden, geleneksel deriye zulüm içermeyen, bitki bazlı ve düşük karbonlu alternatiflere artan bir ilgi var.

Yerleşik medya da bunu takip ediyor. Yakın zamanda The New York Times,

Buzdolabınızdan Kumaşlar ” başlıklı…

Moda endüstrisinin pek çok anlamı olan son derece hassas tüketici davranışları içerdiğini hepimiz biliyoruz. Farklı kanallar aracılığıyla paylaşılan çok sayıda tüketici yolculuğu vardır ve sürekli gelişen trendler, stiller dahil olmak üzere birçok yönden karar verme sürecini etkiler. Bu sürekli değişen oyunun arkasından koşmak, moda işinin gerçeğidir. …

Kim olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın ya da ne yaparsanız yapın, her insan yaşamı tasarlanan ürünler, sistemler ve hizmetlerden etkilenir. Tüm bunların dünya algımız üzerinde derin bir etkisi var. Zihinlerimiz, bedenlerimiz ve toplumlarımız tasarımla şekillendirilmiştir.

İşin aslı yarattığımız şeylerin çoğu bir felaket.. …

Üretilen her şey bir dizi yaşam döngüsü aşamasından geçer. Ekonomimizde hareket eden materyallerin bir sonucu olarak hangi etkilerin meydana geldiğini anlamanın bilimsel sürecine Yaşam Döngüsü Analizi denir.

Teorik olarak Yaşam Döngüsü Analizi bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım…

Teknik Tekstil Nedir ?

Teknik tekstil terimi 1980'li yıllarda görünüş ve estetik karakteristiklerinden ziyade teknik özellikleri ve performansları için geliştirilen ve çeşitliliği her geçen gün artan ürünler ve üretim tekniklerini tarif etmek üzere ortaya konmuş bir terimdir. Zira, bu hızla büyüyen sahanın zenginliğini, kompleksliğini ifade etmekte endüstriyel tekstil terimi yetersiz…

Geçtiğimiz yılın sürdürülebilirlik ve döngüsel moda alanındaki güncel hikayelerinden biri, H&M tarafından % 50 pamuk atığından yapılmış bir viskon elyaf olan “Circulose” adlı koleksiyonunun duyurulmasıydı.

Basın mensupları, duyuruyu moda devinin ‘yeşil yıkama’ çabası olarak hemen eleştirerek, “Bu kadar hızlı moda asla sürdürülebilir olamaz ve asla olmayacak” dedi.

Peki bu yeni…

Cemre Ruban

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store